Machtigingsformulier

Via dit formulier kan je een machtiging afgeven als donateur van Nederland Zoekt.

Je kunt met jouw steun partner én deelgenoot worden van onze beweging.

Machtiging Algemeen

Machtiging
Door het hieronder invullen van de ingangsdatum en het plaatsen van een vinkje achter 'Akkoord' geef je toestemming aan de stichting Nederland Zoekt om je gegevens vast te leggen in hun eigen systeem en om een incasso-opdracht te sturen naar jouw bank om bovenstaand bedrag van jouw rekening af te schrijven en aan jouw bank om bovenstaand bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de stichting Nederland Zoekt. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. (Rekeningnummer NL10 INGB 0005 2537 48, incassant ID: NL85ZZZ511260520000). We zullen incasseren rond de 25e van de maand. Jaarlijkse giften worden in januari geïncasseerd. Giften per kwartaal in de maanden januari, april, juli en oktober.
Akkoord*
Nadat op de 'Verzenden'-knop is gedrukt volgt er nog een scherm ter controle van alle gegevens. Zijn deze goed, dan kan de aanmelding verzonden worden met de knop 'Volgende'.