Coaching

De coaching van Nederland Zoekt... biedt je een veilige plek waar je leert om het leven en leiderschap van Jezus te imiteren. In de groep met 3-5 andere deelnemers ontstaat een cultuur van aanspreekbaarheid. Telkens beantwoord je twee vragen: Wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen?

Coaches

Tjerk van Dijk

Maastricht

coach

Tjerk (1975) woont met zijn gezin in Maastricht. Vanuit de GKv Kruispuntkerk is het gezin uitgezonden om een missionaire gemeenschap op te bouwen in de wijk waar ze wonen. Als zendingswerkers zijn ze verbonden aan European Christian Mission (ECM). Tjerk wil zijn ervaring in gemeentestichting, coaching en training inzetten voor Nederland zoekt.

Remmelt Meijer

Amsterdam

Coach

Het mooie van de huddel is dat het een middel biedt om zelf en samen echt een proces door te maken rond discipelschap. Als coach werk ik zelf vanuit CRUX veel in en rond de kerk in begeleiding. Vanuit Nederland Zoekt… kan ik dat op deze manier doen met anderen samen vanuit waar we als beweging goed in zijn. Ik woon met Alienke en vier kinderen in Amsterdam.

Amo Draijer

Buitenpost

Coach

Amo (1956) is samen met zijn vrouw Martha in 2013 een missionair initiatief gestart in Buitenpost en zijn ook verbonden met ECM. Over coaching zegt hij: “Ik vind het een voorrecht om anderen te coachen en te zien groeien in discipelschap door hen te helpen met het vinden van antwoorden op twee vragen: Wat zegt God tegen je en wat ga je daarmee doen?”

Martha Draijer

Buitenpost

Coach

Ik heb verschillende huddels gevolgd en gegeven. Dit heeft mijzelf geholpen om nog beter naar Gods stem te leren luisteren en stappen te zetten. Doordat ik hier zelf zo enthousiast over ben, wil ik heel graag ook anderen helpen om Gods stem (nog) beter te leren verstaan en te helpen hoe je daarmee aan het werk kunt gaan.

Albert van Kampen

Wieringerwaard

Coach

Albert (1956) heeft passie voor het bereiken van mensen met het goede nieuws van Messias Jezus - in Noord Holland. In Wieringerwaard is hij verbonden aan een gemeenschap van christenen en hun vrienden. Als coach wil hij graag optrekken met andere missionair werkenden voor het zoeken van hun weg met de Heer en voor inspiratie en aanmoediging.

Jos Kisteman

Gouda

coach

Sinds 2012 ben ik samen met mijn vrouw en kinderen een missionaire gemeenschap gestart in onze wijk in Gouda. We zijn elke keer weer verrast hoeveel groei we zien in de mensen die we mogen huddelen. De kracht van de huddel is dat het begint bij het hart van mensen. Op die manier ontstaat er van binnenuit een verlangen om missionair te leven. En dat is genieten, keer op keer weer!

Theo Velthuysen

Assen

Coach

Theo (1978) is als opbouwwerker verbonden aan Assen Zoekt. Daar zoeken we steeds hoe we als familie op weg kunnen zijn. Coaching is een belangrijk om deze zoektocht vorm te geven. Een plek waar om samen te zoeken naar hoe de Here God in ieders leven spreekt en hoe we elkaar kunnen helpen daar gehoor aan te geven.