“Luisteren naar God; accountable en veilig”

Steven Mudde | 12 november 2014

Een team van Crossroads Rotterdam heeft onlangs de Prophetic Learning Community in Sheffield afgerond. We stellen Ron Becker, voorganger van Crossroads Rotterdam, hierover een paar vragen.

Wat is een Prophetic Learning Community?
"Dat is een reeks van 4 x 3 dagdelen verspreid over een periode van 18 maanden, waarin deelnemers getraind en toegerust worden met alle principes, vaardigheden en tools om een cultuur van luisteren naar God en profetie in hun context te laten ontstaan en groeien."

Waarom zijn jullie dat gaan doen?
"In januari 2013 organiseerde ds Erjan van der Linde van de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder een conferentie rondom ‘luisteren naar God en profetie’. Die werd gegeven door Cath Livesey, die leiding geeft aan het zogenaamde ‘prophetic team’ van St. Thomas’ Philadelphia in Sheffield, de geestelijke thuisbasis van 3DM. We hadden er minimaal aandacht aan gegeven in onze nieuwsmails en toch zaten er 20 gemeenteleden bij deze conferentie. Dat was voor ons een moment waarin we realiseerden dat er een enorme honger was naar het (beter) leren verstaan van Gods stem binnen de gemeente. Daarop besloten we met het leiderschap dat we dit een vervolg moesten geven."

Maar om daarvoor dan weer 4x naar Sheffield te gaan…?
"Dat is inderdaad een stap geweest. Maar doorslaggevend voor ons waren een aantal dingen. Allereerst zagen we dat dit type onderwijs verder ging dan wat we kenden: voorbij de focus op persoonlijke skills op gebied van luisteren naar God en profetie, richting evangelisatie en missionaire context. Daarnaast was er duidelijk sprake van een inbedding van luisteren naar God en profetie in een cultuur van discipelschap. Dat maakt dat profetie niet een geïsoleerd iets is van een paar verlichte hobbyisten, maar iets wordt binnen een samenspel van de verschillende bedieningen zoals die in Efeze 4:11-12 worden genoemd. Het maakt luisteren naar God en profetie accountable en veilig. Daar komt bij dat de vorm van een learning community ook echt uitnodigt en uitdaagt om dingen in gang te gaan zetten en het niet bij mooie dromen en verlangens alleen te laten."

Wat heeft het Crossroads Rotterdam tot dusverre opgeleverd?
"Ik denk dat het belangrijkste is dat de vraag ‘Wat zegt God?’ een normale vraag is geworden in alle geledingen van de gemeente. Zeker in een doeners-cultuur als bij ons is dat een doorbraak. We hebben de randvoorwaarden kunnen creëren waarin  het luisteren naar God op een veilige manier ‘geoefend’ kan worden en waarin ook de ‘profetische types’ zich serieus genomen voelen. Er is meer verwachting dat God spreekt en we worden daarin steeds opnieuw bevestigd en bemoedigd. En we hopen binnenkort stappen te zetten op gebied van profetie in evangelisatie."

Zou je het anderen aanraden?
"Zeker. We hebben echt stappen gezet op gebied van luisteren naar God en profetie die we anders niet gemaakt zouden hebben."

Nederland Zoekt… en Crossroads Rotterdam hopen in het najaar van 2015 te starten met een Profetische leergemeenschap. Op vrijdag 6 februari organiseren we een Proefdag voor individuen/teams die hier meer over willen weten.