Seminar 4: Thuisbasis voor missiegemeenschappen

Zuiderhof
Troelstralaan 25
8014 ZA Zwolle

22 maart - 24 maart
18.00u - 13.00u

Dit is het laatste seminar van twee jaar leergemeenschap. Ook al zijn jullie als team nog maar net onderweg, dit is het moment om de ingezette beweging zo nodig bij te sturen en een krachtig vervolg te geven.


De eerste twee seminars gingen over discipelschap en vermenigvuldigend leiderschap – over cultuur  en inwendige processen. We vervolgden in seminar drie met de buitenkant: missiegemeenschappen en het hart daarvan: een familie op missie. Dit seminar gaat over een thuisbasis voor deze missiegemeenschappen.


Een missiegemeenschap is tot veel in staat, maar heeft ondersteuning nodig. Een thuisbasis die bidt, opleiding verzorgt, gastvrij is, cursussen aanbiedt, centrale bijeenkomsten organiseert, pastorale zorg verzekert en leiders toerust. We kijken dit seminar naar de praktijk en het DNA van de thuisbasis. Het DNA van een missionaire beweging.